Uspostavljanje uređenog sistema drumskog saobraćaja u Srbiji Zajednički interes svih članova

Poštovani budući Saveznici, da Vam se predstavimo:

Savez je na novim osnovama stvoren sporazum pojedinaca, firmi, organizacija i institucija, koji nastoji da formuliše, usaglasi i ostvari zajedničke interese svojih članova, transportne privrede, države i društva u celini.

Član Saveza transportera i logističara može biti pravno ili fizičko lice ili organizacija ili institucija.

NAŠI PARTNERI

MISIJA I VIZIJA

Misija našeg saveza

• Nastojimo da našim članovima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi, od najmanjih do najvećih, mogu da reše svoje probleme. Težimo da svakom članu, za najkraće moguće vreme, obezbedimo stručnu podršku za problem koji ima u tom trenutku.

• Naši ljudi su sposobni, vrhunski profesionalci, koji su u stanju da obave i najdelikatnije zadatke.

Vizija našeg saveza

• Uspostavljanje i dalje potpuno funkcionisanje uređenog sistema drumskog saobraćaja u Srbiji.

• U svakom trenutku i na svakom mestu razvijati i podržavati transportnu privredu aktivno učestvujući u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta i efikasnijeg poslovanja.

• Stvaranje Saveza boljeg od njegovih pojedinačnih članova i pri tom postati i ostati sinonim za organizaciju koja posluje u duhu vremena koje dolazi.

• Ostvariti lidersku poziciju u oblasti našeg poslovanja i organizovanja.

Ciljevi saveza

Osnovni cilj Saveza jeste obezbeđivanje poslovnog ambijenta u kome će svi prevoznici Republike Srbije imate iste i što povoljnije uslove za poslovanje, uz obezbeđivanje komparativnih prednosti u odnosu na inostrane prevoznike.

Kreiranje i izmene zakonskih regulativa

U najboljem interesu društva, države Srbije i prevoznika cilj nam je i da utičemo na kreiranje i izmene zakonske regulative i podzakonskih akata koji se tiču naše privredne grane.

Učešća u javnim raspravama, komisijama i sastancima

Uzećemo učešća u javnim raspravama, komisijama i sastancima i na taj način ćemo biti koristan konstruktivan saradnik državnim institucijama i obezbediti bolje uslove poslovanja transportnim firmama.

Stručna i kvalitetna edukacija

Cilj nam je i da našim članovima omogućimo sve vidove stručne i kvalitetne edukacije, kako one zakonom propisane, tako i one koje utiču na podizanje kvaliteta njihovog poslovanja, pod najboljim uslovima. Organizovanje naučnih projekata i kreativnih radionica su takođe ciljevi našeg postojanja.

Redovno informisanje naših članova

Kroz seminare, konferencije i redovno informisanje približićemo našim članovima sve informacije relevantne za unapređenje poslovanja, obaveštavaćemo o izmenama zakonskih regulativa, kao i o dešavanjima u domaćim i međunarodnim okvirima.

Međunarodna saradnje sa udruženjima i savezima prevoznika

Uspostavljanje aktivne međunarodne saradnje sa udruženjima i savezima prevoznika i drugim institucijama vezanim za saobraćaj.

Sistem godišnjih nagrada

Formiranje sistema godišnjih nagrada Saveza: za najveći doprinos kreiranju i funcionisanju saobraćajnog sistema, za najboljeg vozača, najboljoj transportnoj firmi, najboljoj ustanovi...

Ostvarivanje ciljeva

Ostvarivanje svojih ciljeva želimo da postignemo i kroz obezbeđivanje različitih komercijalnih popusta našim članovima smanjujući troškove poslovanja.

USLOVI

Pod ovim podrazumevamo obezbeđivanje najboljih uslova u nabavci goriva, kod najboljih naftnih kompanija koje posluju na našem tržištu.

MOGUĆNOSTI

Pružićemo našim članovima mogućnost i da ostale ulazne parametre svog biznisa (gume, akumulatore, rezervne delove i dr) nabavljaju po najboljim mogućim uslovima na tržištu.

MREŽA SERVISA

Formiraćemo mrežu servisera, kako bismo pokrili celu teritoriju naše zemlje za hitne intervencije na terenu, kao i da uspostavimo saradnju sa timovima servisera koji te usluge mogu da pruže u inostranstvu.

VEĆI PRIHOD

Povezaćemo transportere sa proizvodnom privredom, uvoznicima i izvoznicima kako bi domaće firme generisale što više prevoza robe, a samim tim obezbedili veći prihod i profit.

DOSTUPNOST

Uvek ćemo biti dostupni našim članovima i održavati redovnu komunikaciju sa svima, kako bi iz prve ruke saznali za probleme koji se javljaju u radu i saslušali predloge za njihovo rešavanje.

SARADNJA

Interese naših članova ćemo zastupati iskreno i otvoreno: saradnjom sa advokatskim kancelarijama, osiguravajućim kućama i agencijama koje se bave transportnom delatnošću i tako omogućiti našim članovima da ostvare i zaštite svoja prava.

POZIV NA SARADNJU

Da bismo ostvarili ciljeve svog postojanja potrebni ste nam Vi, jer svaki savez crpi snagu za sinergijsko delovanje iz potencijala svojih članova.

U skladu sa tim pozivamo sve transportne firme, organizacije, institucije i pojedince, da uzmu svoje učešće u radu Saveza i pomognu da zajedničkim i konstruktivnim radom unapredimo transportnu privredu i na taj način učinimo sve nas konkurentnijim i boljim, a na korist svojih porodica, zaposlenih, države i naroda.

Komercijalne povoljnosti

Komercijalne povoljnosti

novosti

Najnovije vesti

Pronađite najnovije vesti i informacije o transportnoj privredi, izmenama zakonskih regulativa, kao i o dešavanjima u domaćim i međunarodnim okvirima.

LUKOIL – Za članove STIL-a popust od 13,00 do 21,30 dinara po litru – 15.6.2024.
LUKOIL – Za članove STIL-a popust od 13,00 do 21,30 dinara po litru – 15.6.2024.
Достављамо Вам цене, за наше чланове, за преузимање горива на мрежи ...
REVIZIJA PROCENA I REŠENJA U OSIGURANJU
REVIZIJA PROCENA I REŠENJA U OSIGURANJU
Savez transportera i logističara je, zahvaljujući saradnji sa ...
Članovi STIL-a kod NIS-a ostvaruju popust od 13,09 do 14,65 dinara po litru – 15.6.2024.
Članovi STIL-a kod NIS-a ostvaruju popust od 13,09 do 14,65 dinara po litru – 15.6.2024.
Sa osobitim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će redovni popust za ...
Kontakt

Kontakt

Svetislava Vučenovića 13, 11000 Beograd - Srbija
+381648104452
office@stil.org.rs