* Domaće putarine – NEW ENERGY TEAM

–  New energy team našim članovima popust od 5% na srpske putarine i što je još značajnije post-paid plaćanje na 30 dana.
        Za sve informacije obratite na e-mail adresu: transport@stil.org.rs ili na telefon 064/810 44 52.