Popust na sve vrste goriva – NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE

Poštovani,

   Obaveštavamo Vas da je članovima Saveza transportera i logističara omogućeno točenje dizela, benzina i auto gasa u Srbiji,  Rumuniji, Bugarskoj i celoj Bosni i Hercegovini, kod zavisnih društava Naftne industrije Srbije putem kreditnih GAZPROM kartica.

Bosna i Hercegovina:

    – Osnovica za obračun popusta je cena naftnih derivata i auto gasa po cenovniku “NIS Petrol” doo Banja Luka i “G-Petrol” doo Sarajevo, koji važi na dan isporuke, bez akcize, poreza na dodatu vrednost, putarine i putarine za izgradnju autoputeva.

    – Popusti za gorivo za članove Saveza u Bosni i Hercegovini su: za benzin i dizel gorivo, za količine preko 201 litara mesečno 1%, preko 801 litar mesečno 2% i preko 2001 litar 3,6%, dok se za auto gas odobrava popust, za preko 101 litar 0,5%, preko 501 litar 1% i preko 801 litar 1,5%.

Bugarska:

   – Osnovica za obračun popusta je cena naftnih derivata i auto gasa po cenovniku “NIS Petrol” EOOD Sofija, koji važi na dan isporuke, bez akcize, i poreza na dodatu vrednost.

    – Popusti za gorivo za članove Saveza u Bugarskoj su: dok se za dizel gorivo odobrava se popust do 200 litara 1,5%, za preko 201 litar 2,5%, preko 801 litar 3,5% i preko 2001 litar 4,8%, za benzin i auto gas, za količine do 100 litara 1,5%, preko 101 litra mesečno 2,5%, preko 501 litra mesečno 3,5% i preko 801 litra 4,8%

Rumunija:

  – Osnovica za obračun popusta je cena naftnih derivata i auto gasa po cenovniku “NIS Petrol” SRL Bukurešt, koji važi na dan isporuke, bez akcize i poreza na dodatu vrednost.

    – Popusti za gorivo za članove Saveza u Rumuniji su: za dizel gorivo, preko 201 litra mesečno 1,5%, preko 801 litra mesečno 2% i preko 2001 litra 3,5%, dok se za benzin auto gas odobrava popust, za preko 101 litra 0,5%, preko 501 litra 1,2% i preko 801 litra 1,6%.

SRBIJA:

Dostavljamo Vam i cenu evro dizel goriva u Srbiji, koje članovima STIL-a nudi najveća srpska naftna kompanija – Naftna industrija Srbije na svojim benzinskim stanicama na dan 28.01.2022. godine, putem kompanijskih Gazprom kartica za gorivo.

    Za sve članove Saveza, bez obzira na preuzete mesečne količine Važe ove cene uz direktno pregovaranje i potpisivanje Ugovora sa NIS-om o ostalim uslovima saradnje.   

Cene Evro dizel i Opti euro dizela u Srbiji na dan 28.01.2022.godine:

 Cena na NIS – Gazprom Benzinskim stanicamaPDV (20%)Cena bez PDV-aRefakcijaPosle vraćanja refakcije i odbitka PDV-a
Avansno plaćanje170,3228,39141,939,36132,57
Odloženo plaćanje171,3228,55142,779,36133,41

Za informacije u vezi ostvarivanja prava na refakciju akcize nam se možete obratiti. Za članove STIL-a postoji mogućnost popusta i za G-Drive dizel gorivo, Motorni benzin i Tečni naftni gas, pozovite pitajte

S poštovanjem,
Nenad Jerosimić, sekretar Saveza, 

064/483 54 54

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd