Poštovani budući Saveznici, da Vam se predstavimo:

Savez je na novim osnovama stvoren sporazum pojedinaca, firmi, organizacija i institucija, koji nastoji da formuliše, usaglasi i ostvari zajedničke interese svojih članova, transportne privrede, države i društva u celini.

Član Saveza transportera i logističara može biti pravno ili fizičko lice ili organizacija ili institucija.

NAŠI PARTNERI