* Refakcija, Tahografi , Kancelariski materijal, Licenciranje, Dozvole – PARTNER UNICUS

– Članovima STIL-a odobrava se popust na agencijske usluge zastupanja priliikom licenciranja, zaduženja i razduženja međunarodnih dozvola i drugih poslova pred MGSI i državnim organima, usluge refakcije akcize i izrade Evidencije rada posada vozila, kao i za snabdevanje kancelarijskim materijalom.

        – Posedujemo dugogodišnje iskustvo u svim segmentima transportnih usluga, visoke kvalifikacije i praktično znanje. 

Ovom prilikom Vašu pažnju usmeravamo na deo usluga koje su predmet našeg poslovanja i nadamo se saradnji u obostranom interesu:

–          Priprema dokumenata potrebnih za refakciju akcize.

Dokumenti koji su potrebni za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize su:

1.      Rešenje, uverenje ili licenca o obavljanju delatnosti

2.      Odgovarajuća dokumentacija o obavlajnuju prevoza za sopstvene potrebe

3.      Fiskalni računi

4.      Zbirni ili pojedinačni račun

5.      Izvod banke, kao dokaz o plaćenom gorivu

6.      Dokumenta koja opravdavaju potrošnju goriva (CMR, otpremnice, prevoznice…)

Za transportne firme gotovinsko plaćanje ne omogućava refakciju.

U saradnji sa Vama ćemo prikupiti dokumentaciju, obraditi je na stručan, pouzdan i bezbedan način, obezbediti potrebnu dokumentaciju iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izraditi potrebne zahteve, tabele i obrasce i predati je Vama ili na odgovarajuću adresu, zatim ispratiti tok rešavanja i doći do rešenja.

Posetićemo Poresku upravu u Vašem mestu, kako bi definisali lokalne specifičnosti i omogućili brži i efikasniji put do rešenja.

Svoje usluge naplaćujemo po dobijanju Rešenja od Poreske uprave.

Molimo Vas da nam se za sve informacije i pitanja obratite putem elektronske pošte ili telefona. 

Nadamo se dugoj, korektnoj i obostrano korisnoj saradnji.

        – popust na obrasce (CMR, JCI, nalozi…) i sav kancelarijski materijal potreban firmama

        – Za vozila i vozače na kojima je obavezno posedovanje tahografa u mogućnosti smo da,  zahvaljujući specijalizovanom softveru koji posedujemo i koristimo, i smatramo da je jedan od najboljih i najbržih na tržištu, ponudimo usluge:

– Očitavanje analognih tahografskih listića i digitalnih vozačkih kartica i na daljinu.
 – Izrade i vođenja Evidencije radnih vremena posada vozila u skladu sa Zakonom.
 – Ukažemo na eventualne greške i mogućnosti da vozač, odgovorno lice i firma plate visoke kazne.
 – Vodimo ostalu dokumentaciju vozila i vozača.
 – Uradimo ovaj posao u kratkom roku, kada to zahtev inspekcijskih organa nalaže.

Detaljnije o radu Partner Unicus doo na sajtu www.partnerunicus.rs