MISIJA I VIZIJA

Misija našeg saveza

• Nastojimo da našim članovima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi, od najmanjih do najvećih, mogu da reše svoje probleme. Težimo da svakom članu, za najkraće moguće vreme, obezbedimo stručnu podršku za problem koji ima u tom trenutku.

• Naši ljudi su sposobni, vrhunski profesionalci, koji su u stanju da obave i najdelikatnije zadatke.

Vizija našeg saveza

• Uspostavljanje i dalje potpuno funkcionisanje uređenog sistema drumskog saobraćaja u Srbiji.

• U svakom trenutku i na svakom mestu razvijati i podržavati transportnu privredu aktivno učestvujući u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta i efikasnijeg poslovanja.

• Stvaranje Saveza boljeg od njegovih pojedinačnih članova i pri tom postati i ostati sinonim za organizaciju koja posluje u duhu vremena koje dolazi.

• Ostvariti lidersku poziciju u oblasti našeg poslovanja i organizovanja.