ADR Obuke – FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

 – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Departman za saobraćaj, popust na cenu obuke za savetnika i vozača za transport opasne robe (ADR),