Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu

Poštovani,

Stupio je na snagu Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnj u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu.

Dostavljamo Vam link na celokupan tekst Zakona na engleskom i srpskom jeziku:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2021/27/1/reg

Svako dobro!

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/4835454

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd