ВЕБИНАР Министарства финансија на тему “Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника”

Поштовани Савезници,

Љубазношћу Привредне коморе Србије добили смо следећу информацију:

Министарство финансија Републике Србије у петак, 28. јануара 2022. године у 12 часова организује вебинар на тему: „Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника“, у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (“Службени гласник РС”, бр.129 од 28. децембра 2021.године). Вебинар је намењен субјектима јавног сектора, субјектима приватног сектора, добровољним корисницима Система е-Фактура, као и осталим заинтересованим лицима. Позивно писмо са агендом вебинара Вам достављамо даље у тексту.

Сва питања учесници ће моћи да поставе путем адресе електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Одговори ће бити објављени на порталу www.efaktura.gov.rsВебинар: „Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника“


У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (“Службени гласник РС”,
бр.129 од 28. децембра 2021.) Министарство финансија у петак, 28. јануара 2022. године
у 12 часова организује вебинар на тему „Регистрација на Систему е-Фактура,
додељивање овлашћења и пријава нових корисника“
Вебинар је намењен субјектима јавног сектора, субјектима приватног сектора,
добровољним корисницима Система е-Фактура, као и осталим заинтересованим
лицима.
Агенда вебинара:
– Генерисање параметара за регистрацију на Порталу за електронску идентификацију;
– Сертификациона тела;
– Регистрација квалификованим електронским сертификатом;
– Регистрација двофакторском аутентикацијом;
– Пријава квалификованим електронским сертификатом и двофакторском
аутентикацијом
– Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат јавног сектора;
– Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат приватног
сектора;
– Отварање налога за добровољне кориснике Система е-Фактура;
– Додељивање овлашћења на Систему Е-фактура и пријава нових корисника.

Линк за приступање вебинару:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDliNDViYjAtNGE4OS00NWZiLWJiMDQtODU0MGY0OWM2MWE3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252297c42716-f537-41da-8e54-2ea85fad6210%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252262419f10-50ce-4b44-ad36-f873281a773d%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d8388ba8-65b8-4742-aefc-7e67ecabf0b8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Svako dobro!

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/4835454

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd