NIS Akcijska ponuda za CRT kupce

Poštovani sadašnji i budući članovi STIL-a,

U nastavku Vam dostavljamo cene dizel goriva, koje članovima Udruženja STIL nudi NIS GARZOM na svojim benzinskim stanicama.

U periodu od 19.01.2022. do 06.02.2022. godine na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama uz korporativnu karticu za gorivo primenjivaće se akcijska cena za kupovinu dizel goriva, tako što će se obračunavati prosek pet poslednjih važećih osnovnih veleprodajnih cena (uključujući i dan izrade) umesto, kao do sada, osnovne veleprodajne cene (pogon RNP) koja je prikazana na sajtu https://www.nisgazprom.rs/.

Prosečna osnovna veleprodajna cena za 05. i 06.01.2022. je 171,48 rsd.

U skladu sa Ugovorom, osnovna veleprodajna cena, se uvećava za DKK, koja je definisana na osnovu zbirne potrošnje svih članova udruženja na mesečnom nivou.            

             

Za detalje možete se informišete kod Vaših ličnih menadžera NIS-a.

Pozdrav,

cid:image001.png@01D432D8.9078AF20Aлма Исламовић
Eксперт за сарадњу са корпоративним клијентима/Expert for cooperation with corporate clients
Сектор за продају кључним корпоративним клијентима / Key Corporate Clients Sales Sector
НИС а.д.
Mилентија Поповића 1
11000 Београд, СрбијаТел. +381 11 205 8921Моб. +381 64 845 3990
alma.islamovic@nis.eu
www.nis.eu