Evropska komisija o registraciji graničnih prelaza putem tahografa

Poštovani,

Evropska komisija objavila je informaciju za vozače kamiona o tome kada i gde treba registrovati granične prelaze putem tahografa.

Prethodnog meseca stupile su na snagu najnovije mere EU Paketa mobilnosti, uključujući i zakonsku obavezu da se granični prelazi registruju putem tahografa. Suprotno postupanje može dovesti do novčanih kazni, potvrdila je nemačka saobraćajna policija.

Nedugo pre nego što su nova pravila postala primenjiva, holandsko udruženje za drumski transport, TLN, pozvalo je na veću fleksibilnost prilikom primene pravila. Upozorava se da bi pravila mogla da dovedu do haotičnih scena na odmorištima u blizini granica, ili čak da vozači kamiona zauzimaju zaustavnu traku kako bi registrovali prelaze. Zbog toga je preporučila izmenu zakona kako bi se vozačima omogućilo registrovanje graničnog prelaza na prvom planiranom stajalištu.

Kako se ispostavilo, Evropska komisija veruje da pravila kakva su trenutno napisana dozvoljavaju određeni stepen fleksibilnosti.

Evo ključnih tačaka koje je Komisija navela u svom najnovijem paketu pitanja i odgovora o mobilnosti:

Ne koristite zaustavnu traku!

Nije iznenađenje što Komisija smatra da je upotreba zaustavne trake nedozvoljena.

„Zaustavna traka ili traka za vanredne situacije na putu ne bi trebalo da se smatra „mogućim mestom za zaustavljanje“ u svrhu poštovanja ove odredbe, jer bi to predstavljalo kršenje zahteva za bezbednost na putevima po nacionalnim saobraćajnim propisima.

Vozači kamiona mogu da nastave putovanje ako je parking pun. Komisija savetuje da vozači kamiona izbegavaju gužve na parkingu u blizini graničnih prelaza i da se prijave na sledećem bezbednom mestu zaustavljanja:

„Prešavši granicu, vozač vidi da je traka za usporavanje do prvog parking prostora blokirana i/ili je parking već u punom kapacitetu. U ovoj situaciji, vozač ima dve opcije: ili da poveća zagušenje trake za usporavanje, ili da nastavi svoju rutu. Tamo gde prva opcija ugrožava bezbednost na putevima (posebno za vozila iza), takva zagušena parking zona se ne treba smatrati „mogućim mestom za zaustavljanje” u smislu Uredbe (EU) br. 165/2014. Vozač treba da izabere drugu opciju i nastavi svoju rutu do sledećeg mogućeg mesta zaustavljanja. Shodno tome, isti parking može biti „najbliže moguće mesto za zaustavljanje“ za tog vozača, ali ne i za drugog koji prolazi tuda u neko drugo vreme ili datum.“

Vlasti moraju da uzmu u obzir brige o bezbednosti na putevima kada poštuju pravila. „Od organa za sprovođenje, koji će na kraju sprovesti ovu odredbu na terenu, očekuje se da primenjuju tačku (f) člana 34(6) i drugi podstav člana 34(7) Uredbe (EU) br. 165/2014 uzimajući u obzir zabrinutost za bezbednost na putevima i fleksibilnost koju podrazumeva koncept „najbližeg mogućeg mesta za zaustavljanje“. Stoga, prilikom provere poštovanja obaveze evidentiranja graničnih prelaza na tahografu, moraju uzeti u obzir sve saobraćajne okolnosti i ograničenja bezbednosti na putevima.

izvor Trans.

S poštovanjem,

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/8104452

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd