Saradnja STIL-a sa Advokatskom kancelarijom Somer – pravna podrška članovima

U skladu sa našim ciljevima obaveštavamo Vas da je Savez transportera i logističara (STIL) dogovorio saradnju sa renomiranom Advokatskom kancelarijom Somer iz Novog Sada, u cilju asistencije članovima Saveza na temama od značaja za našu delatnost:
    – oblast saobraćajnih i carinskih prekršaja,
    – rešavanja šteta iz osiguranja od autoodgovornosti, kasko, kargo osiguranja i CMRa,
    – sporovi iz oblasti radnog prava,

    – problema u naplati potraživanja,
    – ostali sporovi iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava.

Advokatska kancelarija Somer će po osnovu dogovorene saradnje pružiti konstantnu podršku, prioritetan tretman članovima Saveza. U svom radu Kancelarija raspolaže korespondentnim advokatskim kancelarijama na teritoriji Hrvatske, Slovenije, Italije, Madjarske, Slovačke, Nemačke koje će biti stavljene na raspolaganje i članovima Saveza za slučaj potrebe.

    POSEBNA NAPOMENA: U toku je revizija šteta (AO, kasko, CMR, kargo) rešenih u prethodne tri godine od strane osiguravajućih društava, u saradnji advokatske kancelarije i stručnih procenitelja a u cilju procene adekvatnosti rešenja i isplata, za članove koji smatraju da su oštećeni. Naši advokati, zahvaljujući svojoj posvećenosti i odgovornom radu imaju čitav niz utvrđenih nepravilnosti na štetu prevoznika i dalje naplaćenih razlika u proceni u korist prevoznika.

U prilogu Vam šaljemo tekst koji nas bolje predstavlja i Pristupnicu Savezu.
Molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: transport@stil.org.rs ili na telefon 064/810 44 52 kako bi Vas uputili u dalji tok saradnje.