Ostvarivanje prava na refakciju akcize za dizel gorivo – povoljnosti za članove STIL-a

Savez transportera je sklopio dogovor da firma Partner Unicus doo iz Beograda za prevoznike po veoma povoljnoj ceni vrši prikupljanje, kompletiranje i obradu dokumentacije, zatim predaju zahteva i praćenje toka predmeta do donošenja konačnog rešenja od strane Poreske uprave, kada je ostvarivanje prava na refakciju dizel goriva u pitanju.

Za sve informacije u vezi sa ovim poslom možete nam se direktno obratiti e- mail-om ili telefonom. Takođe, napominjemo da firma koja do sada nije ostvarivala ovo pravo ima  mogućnost da ga ostvari 5 pet godina unazad, odnosno od 2017. godine, ali kada je 2017. godina u pitanju dokumentacija se mora predati do kraja 2022. godine.

Dalje Vam u tekstu prenosimo ponudu ove firme:

Svako dobro!

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/810 44 52

Poštovani,

Uz dužno poštovanje, slobodni smo da Vam oduzmemo nekoliko trenutaka Vašeg dragocenog vremena i skrenemo pažnju na ponudu koju Vam ovim putem dostavljamo.

Posedujemo dugogodišnje iskustvo u svim segmentima transportnih usluga, visoke kvalifikacije i praktično znanje. 

Ovom prilikom Vašu pažnju usmeravamo na deo usluga koje su predmet našeg poslovanja i nadamo se saradnji u obostranom interesu:

–          Priprema dokumenata potrebnih za refakciju akcize.

Osnovni dokumenti koji su potrebni za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize su:

1.      Rešenje, uverenje ili licenca o obavljanju delatnosti.

2.      Fiskalni računi.

3.      Zbirni ili pojedinačni računi od goriva.

4.      Izvod banke, kao dokaz o plaćenom gorivu.

5.      Dokumenta koja opravdavaju potrošnju goriva (CMR, otpremnice, prevoznice…)

Za transportne firme gotovinsko plaćanje ne omogućava refakciju.

U saradnji sa Vama ćemo prikupiti dokumentaciju, obraditi je na stručan, pouzdan i bezbedan način, obezbediti potrebnu dokumentaciju iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izraditi potrebne zahteve, tabele i obrasce i predati je Vama ili na odgovarajuću adresu, zatim ispratiti tok rešavanja i doći do rešenja.

Posetićemo Poresku upravu u Vašem mestu, kako bi definisali lokalne specifičnosti i omogućili efikasniji put do rešenja.

Svoje usluge naplaćujemo po dobijanju Rešenja od Poreske uprave.

Molimo Vas da nam se za sve informacije i pitanja obratite putem elektronske pošte ili telefona. 

Nadamo se dugoj, korektnoj i obostrano korisnoj saradnji.

 S poštovanjem,

Partner Unicus doo

064/483 54 54