RAD SAVEZA i KOMERCIJALNI – Još popusta za članove STIL-a

Pozivamo Vas da se pridružite autentičnom Savezu transportera i logističara.

Da bi se postalo član STIL-a potrebno je popuniti Pristupnicu koja se nalazi u prilogu i godišnja članarina je 12000 dinara za 12 meseci.

Nešto više o našoj delatnosti Vam dostavljamo dalje u tekstu i u prilogu ovoga e-mail-a:

Poštovani sadašnji i budući Saveznici,

Savez transportera i logističara, ispunjavajući svrhu svog postojanja, je za od osnivanja do danas uspeo da:

– obezbedi redovno prisustvo na sastancima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa predstavnicim udruženja,

– obezbedi učešće naših predstavnika u Komisiji za izradu nove uredbe o raspodeli stranih dozvola domaćim prevoznicima MGSI,

– učestvuje na sastancima u Ministarstvu u vezi raspodele CEMT dozvola za 2022. godinu,

– učestvuje na Mešovitoj komisiji sa Turskom i Italijom na kojima su postignuti značajni napredci za srpsku transportnu privedu.

– Potpiše Ugovore sa najeminentnijim srpskim firmama kojima se obezbeđuju komercijalni popusti za članove Saveza, i to sa:

    * Naftna industrija Srbije, ugovor o snabdevanju za članove STIL-a na preko 350 benzinskih stanica u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

    * Lukoil, ugovor o snabdevanju sa avansnim i odloženim plaćanjem za Evro i Ekto dizel gorivo,

    * Fakultet tehničkih nauka, popust na cenu obuke za savetnika i vozača za transport opasne robe (ADR),

    * AMSS Centar za motorna vozila, ekskluzivni Ugovor obezbeđuje Saveznicima 10% popusta na sve usluge koje CMV pruža: CPC obuke, homologacija, laboratorijska ispitivanja, prioritet u tretmanu…

    * Dunav osiguranje, ponuda za članove Saveza za osiguranje robe u transportu (CMR) u domaćem i međunarodnom transportu (CMR). Za vrednost osnovnog osiguranja robe do 200.000 evra, preko 3,5 tone, godišnja polisa osiguranja iznosi 182 evra, uz mogućnosti doplate za ostale vidove robe (hladnjače, akcizna roba, specijalni prevozi, auto vozovi…), kao i oštećenja koje izazovu migranti.

    * Sava osiguranje, strateški Ugovor o saradnji, između ostalog, podrazumeva i Putno osiguranje za vozače po ceni od 2200 dinara sa PDV-om, 365/180, pokriće 30000 i troškovi prevoza 5000 evra.

    * Devellop i CB – najsavremenija domaća Platforma za Upravljanje Saobraćajem PUT, sa popustom za članove STIL-a.

    * Cyclon, veoma povoljne cene za ulja, maziva, AD-Blue i antifriz.

    * Terazije, veliki popust na gume, Prime brand Belshina – Belorusija i paleta guma kineskih proizvođača,

    * All yes, obezbeđuje našim članovima popust od 5% na srpske putarine i što je još značajnije post-paid plaćanje na 30 dana.

    * Advokatske usluge u zemlji i inostranstvu za Saveznike (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Italija…)

   * Instant factoring, faktoring usluga naplate nedospelih potraživanja u roku od 24 sata,

    * TLT Partners, popust na rezervacije trajekata, tunela, mostova i intermodalnih pruga – povoljnost za članove STIL-a,

    * Partner Unicus, popust na agencijske usluge zastupanja priliikom licenciranja, zaduženja i razduženja međunarodnih dozvola i drugih poslova pred MGSI i državnim organima,

    * Plaćanje međunarodnih putarina sa minimalnim brojem uređaja,

    * Vraćanje poreza na dodatu vrednost iz svih zemalja sa kojima Srbija ima potpisan biletarlni ugovor,

    * Refakcija dela domaće akcize na dizel na plaćeno dizel gorivo,

    * Officecom, popust na obrasce (CMR, JCI, nalozi…) i sav kancelarijski materijal potreban firmama.

    * … u pregovorima smo sa još nekoliko firmi koje mogu prevoznicima obezbediti razne komercijalne povoljnosti.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i ukoliko ste za bilo koju od ovih naših aktivnosti zainteresovani, slobodno javite i saznate dalje pojedinosti o uslovima saradnje.