Ispit o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju – 7.4.2023. godine

Za petak 7.4.2023. godine je zakazan Ispit o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju. Ispit će biti održan u prostorijama Saobraćajnog fakulteta univerziteta u Beogradu, Ulica vojvode Stepe br. 305, sa početkom u 9:00 časova za prvi deo ispita, odnosno sa početkom u 12:00 časova, za drugi deo ispita.

Odluku o zakazivanju ispita, literaturu za pripremu ispita, kao i ispitna pitanja možete pronaći na sajti Ministarstva uz pomoć sledećeg linka:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/ispit-o-profesionalnoj-osposobljenosti-za-obavljanje-poslova-upravljanja-prevozom-tereta

Centar za stručno osposobljavanje u transportu Udruženja za saobraćaj Privredne komore Srbije zakazao je dvodnevnu pripremnu nastavu. Pripremna nastava će se održati 21. i 22. marta 2023. godine, Resavska 15.

http://aplikacije.pks.rs/DogadjajiPrijava/PrijavaDPK/KreirajNovuPrijavuPK?ID_Dogadjaja=09E2484A-F0BC-ED11-80E3-005056AD0BEE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla centarzaobuku@pks.rs i telefonom na 0668751144 (Nebojša Jevtić).