VAŽNO! – Cene kod NIS-a za članove STIL-a na dan 3.4.2023.

Cene Evro dizel goriva kod NIS-a na dan 3.4.2023. za članove Saveza transportera i logističara.
Neobavezujuće količineObavezujuće količine
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanjeOdloženo plaćanjeAvansno plaćanje
179,34177,78178,14176,58
Pravo na DODATNI RABAT u odnosu na gore navedene cene mogu ostvariti kupci koji imaju Ugovor sa Obavezujućim količinama u zavisnosti od poštovanja Ugovora po kvartalima i iznosi od 1,33 do 2,67 dinara po litru.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na ovu e-mail adresu ili telefon.