Ako smatrate da ste oštećeni – Revizija procena i rešenja u osiguranju

Savez transportera i logističara je, zahvaljujući saradnji sa brokerskim kućama, advokatima i stručnim proceniteljima, omogućio svojim članovima reviziju nastalih šteta (AO, kasko, CMR, kargo), rešenih u prethodne tri godine od strane osiguravajućih društava, a u cilju procene adekvatnosti rešenja i isplata, za članove koji su oštećeni.Saradnici STIL-a su u mogućnosti da pruže članovima podršku i u slučaju šteta pretrpljenih na putevima u inostranstvu.
Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju.