Dopis MF – Obavezan unos validnog EORI broja u trnzitnu deklaraciju

Ово правило је условљено применом НЦТС фазе 5 и примењиваће се од 01. децембра ове године.

Имајући у виду да је допис скениран, у наставку вам достављамо и „живе“ линкове наведене у допису:

Линк за доделу ЕОРИ броја: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en

Линк за проверу валидности ЕОРИ броја: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&Expand=false&Lang=en&parentfolder=.%2f

Користимо ову прилику да најавимо да ће по питању примене фазе 5 НЦТС, Управа царина у сарадњи са ПКС Удружењем за саобраћај и Регионалним привредним коморама, одржати 14 семинара током јула и августа месеца, на којима ћете имати прилике да се додатно информишете и на тему ЕОРИ броја.

Позив са датумима и локацијама одржавања семинара биће вам достављен у наредном периоду.