МГСИ објавило нове износе такси

Обавештавамо Вас да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на свом сајту објавило нове износе такси, у које можете остварити увид уз помоћ следећег линк-а:

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/administrativne_takse_i_naknade_24.10.2023_0.pdf