Mesovita komisija za drumski prevoz sa Poljskom – dopis STIL-a upućen MGSI

Usled velikog značaja koji prevoznici pridaju ovom pitanju, molimo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da omogući da sastanku Mešovite komisije za drumski prevoz sa Republikom Poljskom u svojstvu predstavnika Saveza transportera i logističara prisustvuju dva naša istaknuta predstavnika, i to:

– Milovan Mrdaković, Kargošped doo, Predsednik STIL-a i

– Nikola Božić, Radović doo, predstavnik osnivača STIL-a.

Savez transportera i logističara za ovaj sastanak kandiduje sledeće teme:

– Predlažemo potpunu liberalizaciju režima dozvola za drumski prevoz sa Republikom Poljskom.

– Ukoliko prethodni predlog za drugu stranu nije prihvatljiv, predlažemo drastično povećanje broja dozvola za 100%.

– Predlažemo ukidanje registracije vozila i vozača kada obavljaju biletarlane prevoze na portalu poreske uprave Republike Poljske, kako bi se obaveze srpskih prevoznika izjednačile sa obavezama prevoznika drugih zemalja.

– Insistirati  kod Poljske delegacije da obavesti svoje kontrolne organe o sadržini ranije usvojenog Protokola u kome se definiše da srpski prevoznici mogu obavljati prevoze iz Republike Poljske ka trećim zemljama koristeći bilateralnu dozvolu u situacijama kada tranzitiraju kroz Srbiju.