LUKOIL – Još povoljnije cene za članove STIL-a uz EVRO I EKTO DIZEL PO ISTOJ CENI – 16.12.2023.

Достављамо Вам цене, за наше чланове, за преузимање горива на мрежи бензинских станица „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ путем корпоративних картица које важе од 16.12.2023. до наредне промене.

Напомињемо да се на ове цене остварују и додатни, не мали, попуст који се односи на потенцијал потрошње свих чланова СТИЛ-а, позовите нас за прецизније информације о висини додатног попуста. Рачунајући овај попуст, који се обрачунава уз књижно одобрење на крају месеца, остварујемо још боље цене у односу на тржишну конкуренцију.

За сва питања у вези остваривања ових и додатних попуста преко Савеза, молимо Вас да се обратите секретару СТИЛ-а.

Купци са потрошњом 0-5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл182,44184,00
EKTO дизeл182,44184,00

Купци са потрошњом преко 5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл181,94183,50
EKTO дизeл181,94183,50