Jedinstveni TAG za putarine i vraćanje PDV-a iz inostranstva

Donosimo Vam ponudu naših saradnika za plaćanje putarine u Evropi:

Jedan uređaj za sledeće zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Danska, Francuska, Španija, Portugalija, Italija, Poljska, Švajcarska, Švedska, Norveška, Finska, Mađarska.

Moguće je plaćanje putarina i u Češkoj, Slovačkoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Sloveniji,  sa drugim tipom uređaja ili multiservice karticom, ali preko istog računa.

Jednokratni troškovi po vozilu:

1. Aktivacija uređaja –  okvirno 15 eur (Obuhvata ugradnju, proces aktivacije i registracije uređaja)

2. Depozit za uredjaj i putarine – Zavisi od mesečne potrošnje i broja vozila

Periodični troškovi po vozilu:

1. Rentiranje uređaja – 5 eur po vozilu mesečno

2. Putarina na osnovu obračuna – provizija okvirno 3.5% (zavisi od prometa)

Obračun i način plaćanja:

– obračun se izdaje svakih 15 dana

– putarine se plaćaju zbirno za sva vozila u EUR na osnovu obračuna

Povraćaj PDV

Moguć povraćaj PDV za sledeće zemlje:

  • Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Mađarska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švajcarska
  • dva načina povraćaja PDV-a: u roku od 15 dana nakon dostave dokumentacije ili nakon povraćaja pdv od strane nadležne poreske uprave
  • provizija u proseku između 6 i 8%, zavisno od zemlje i od izabranog načina povraćaja pdv

VAT plus (brzi povrat PDV-a) je moguć za sledeće zemlje : Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Švedska.