Zatvara se most Mali Zvornik – Karakaj za vozila preko 5 tona od 8.4.2024

Преусмеравање камиона са ГП Мали Зворник на ГП Љубовија

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 001093635 2024 од 28.03.2024. године, одобрено је ЈП „Путеви Србије“ из Београда постављање саобраћајне сигнализације на државном путу IБ26, деоница 02617: Лозница (улаз)-Лозница (Трбушница), Радаљ-Мали Зворник и државном путу IБ28, деоница 02801 и 02802: Мали Зворник-Грачаница-Љубовија, због оштећења моста преко реке Дрине на државном путу IБ26, док се не створе услови за извршење санације и реконструкције моста.

Због извођења наведених радова Гранични прелаз Мали Зворник (СРБ) – ГП Каракај (БиХ) биће затворен за саобраћај теретних возила чија је тежина преко пет тона почев од 08.04.2024. године, па до завршетка радова, док ће се промет путника и теретних возила до пет тона несметано одвијати преко Граничног прелаза Мали Зворник – Нови мост.

До завршетка радова на предметним деоницама, а почев од 08.04.2024. године, спровођење одговарајућих царинских поступака, за које надлежна Царинарница Шабац-Царинска испостава Мали Зворник, обављаће се у Царинарници Шабац-Царинска испостава Љубовија.