Protokol sa sastanka MK za drumski saobracaj SRB NL 31 5 2024

Након размењених поздравних речи и представљања чланова две делегације, који
су наведени у Прилогу 1 овог протокола, договорен је следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Размена статистичких података
 2. Усаглашавање Нацрта споразума о међународном друмском превозу
 3. Превоз робе
 4. Превоз путника
 5. Разно
  Ад.1
  Две делегације размениле су информације о развоју билатералне спољне трговине,
  са посебним нагласком на обављеном друмском превозу робе. Обе делегације су
  приметиле да се обим трговине у 2023. години између Републике Србије и
  Холандије повећао у поређењу са претходним годинама. Учешће српских
  превозника у билатералном превозу је веће од учешћа холандских превозника.
  Ад. 2
  Обе стране усагласиле су текст споразума изузев одредбе која се односи на накнаду
  за путеве (члан 12). Делегација Холандије изјавила је да ће доставити одговор у
  што краћем року.
  Након пријема холандског одговора, обе стране ће предузети активности правне
  природе, у циљу закључења Споразума.

Ад.3
Српска делегација је изнела да број размењених дозвола не задовољава потребе
српске транспортне привреде, као и да постоји тенденција да контингент
размењених дозвола постане веома критичан за Републику Србију. Из тог разлога,
српска делегација предложила је либерализацију билатералног превоза робе.
Холандска делегација је одговорила да јој више одговара да се српске потребе
задовоље у оквиру постојећег режима размене дозвола. Холандија до сада није
закључила ниједан споразум о потпуној либерализацији са трећим земљама.

У циљу обезбеђивања потребног броја универзалних (појединачних) дозвола
српска страна предложила је да се контингент годишњих универзалних дозвола
смањи са 400 на 300 дозвола, док би се контингент универзалних дозвола повећао
са 4000 на 6000 дозвола. Холандска страна одговорила је да је овај захтев
преурањен.
Након разговора делегације су одлучиле да на следећи начин одреде контингенте за

 1. годину:
  За српске превознике:
   4600 универзалних дозвола
   400 годишњих универзалних дозвола (Евро 4, 5 и 6)
  За холандске превознике:
   4600 универзалних дозвола
   400 годишњих универзалних дозвола (Евро 4, 5 и 6)
  На захтев српске стране договорено је да се размени додатних 600 универзалних
  дозвола за 2024. годину.
  Дозволе за српску страну ће бити испоручене у што краћем року, док холандска
  страна нема потребе за додатним контингентом у овом моменту.
  Обе делегације су донеле одлуку да ће се о захтевима за издавање додатних
  дозвола, који ће бити поткрепљени статистичким подацима, одлучивати у духу
  добрих намера.
  Делегације су донеле одлуку да ће све дозволе важити до 31. јануара наредне
  године.

Ад.4
Делегације су се сагласиле да између две земље постоји само једна успостављена
међународна аутобуска линија. Ово се односи на међународне аутобуске линије
Београд – Антверпен – Амстердам и Сјеница- Амстердам.
Српска делегација изјавила је да је Република Србија постала чланица INTERBUS
Споразума у 2021. години.
Обе стране изнеле су да се превоз путника обавља без проблема.

Ад.5
Обе стране изнеле су да се друмски превоз између две државе обавља без икаквих
препрека.

Састанак је одржан у пријатељској и конструктивној атмосфери.
Обе делегације истакле су корисност састанка.
Холандска делегација позвала је српску делегацију у Холандији на следећи
састанак Мешовите комисије. Тачно место и датум састанка накнадно ће бити
договорени преписком.