RAPIDEX – bolji uslovi snabdevanja delovima i opremom za članove STIL-a

Savez Transportera i logističara je sklopio dogovor o saradnji sa renomiranom i vodećom srpskom kompanijom RAPIDEX u oblasti snabdevanja rezervnim delovima i opremom za komercijalna vozila.

Povoljnosti za članove STIL-a će se sastojati u tome: da će se u skladu sa dosadašnjom saradnjom svakog pojedinačnog člana i RAPIDEX-a razmatrati uvođenje ili povećanje već postojećeg rabata na kupljenu robu kod RAPIDEX-a.

Potrebno je da kontaktirate svog komercijalistu u RAPIDEX-u i, kao član STIL-a, zatražite bolje uslove saradnje nego do sada. Ukoliko Vaša firma ispunjava uslove za bolje uslove, komercijalista RADPIDEX-a će od STIL-a direktno zatražiti Potvdu o članstvu u Savezu tranportera i logističara, da bi se bolji uslovi saradnje odmah po tom i uspostavili.