Novine i problemi prilikom korišćenja “pametnih” tahografa

  Prema Paketu mobilnosti, nova vozila vozila moraju biti opremljena pametnim tahografima 2. generacije od 21. avgusta 2023. godine. Već tada je bilo poznato da je sigurnosni signal (OSMNA – Open Service Navigation Message Authentication) koji je Evropska svemirska agencija (EUSPA) trebalo da obezbedi ne bi bio dostupan na vreme. U stvari, do danas nije stavljen na raspolaganje.
    Uprkos apelima evropskih prevoznika, Evropska komisija nije pristala da odloži donošenje zakona koji zahtevaju ugradnju nove generacije opreme za snimanje vremena vozača.
Prema Briselu, tahograf ima sve svoje funkcionalnosti osim dodatne provere primljenog satelitskog signala, koju je OSMNA trebalo da obezbedi. Komisija je, ne obazirući se na troškove prevoznika, smatrala da će morati da ažuriraju svoje tahografe kada signal bude dostupan od EUSPA.

Problemi sa geolokacijom
Ove nedelje, Fenadismer, španska federacija transportnih sindikata, prijavila je nove i daleko ozbiljnije probleme sa smart-tacho 2.0, koji su zabeleženi u nekoliko zemalja EU. Disfunkcija leži u ozbiljnim nedostacima u povezivanju novog uređaja sa umreženim Galileo satelitskim navigacionim sistemom. Prema navodima federacije, priključna antena postavljena unutar vozila ne emituje pravilno, što može zahtevati ugradnju novog spoljnog uređaja u sva vozila.
„Ustanovljeno je da tahografi loše rade u oblačnim danima, što dovodi do delimičnog gubitka signala, što se dešava i kada se vozilo vozi u urbanim sredinama sa visokim zgradama. Slični problemi sa vezom se javljaju kada je antena okrenuta ka severu ili kada minimalan broj satelita nije dostupan u isto vreme, rizikujući kaznu za transportnu kompaniju zbog kvara tahografa“, prenosi Fenadismer.
Organizacija naglašava da će do avgusta 2025. godine više od milion teških teretnih vozila širom Evrope biti potrebno da ugrade novi tahograf.
Prema navodima organizacije, otkrivene anomalije će zahtevati od Evropske komisije i država članica da usvoje neophodne zakonodavne i tehničke mere kako bi rešile situaciju i izbegle nanošenje dalje štete transportnim kompanijama sa vozilima opremljenim novim tahografima.

Zakon EU 2024/1258, koji je stupio na snagu 22. maja, prvi je amandman na EC 561/2006 od 2020. U to vreme, promene su bile neophodne zbog Paketa mobilnosti. Izmene se uglavnom odnose na povremeni prevoz putnika drumskim putem, ali amandman uvodi i neke značajne promene u drumskom prevozu tereta.

Stupanjem na snagu uredbe promenjen je sistem kazni za prekršaje u vezi sa tahografom. Ranije su se kazne mogle izricati samo u zemlji u kojoj je došlo do kršenja. Prema presudi Suda pravde Evropske unije (9. septembra 2021., slučaj C-906), propisi su dozvoljavali izricanje kazni za kršenje propisa o radnom vremenu vozača bez obzira na to gde je došlo do povrede, ali ne i za kršenje propisa o radnom vremenu vozača. Uredba 165/2014 (EU), koji se odnose na rad tahografa.

Sada je moguće izreći kaznu u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Na primer, inspektor u bilo kojoj zemlji EU će moći da kazni vozača zbog toga što nije evidentirao prelazak granice između drugih zemalja ili zbog kršenja ručnih ulazaka. Uredba (EU) 2024/1258 omogućiće kontrolorima da izriču kazne za prekršaje u vezi sa tahografom koji su se desili u poslednjih 28 dana, bez obzira na zemlju u kojoj je kršenje počinjeno.

Takođe treba napomenuti da će od 1. januara 2025. godine, odnosno za šest meseci, provere na putu pokrivati prekršaje iz prethodnih 56 dana umesto sadašnjih 28 dana.