Do 19.8.2024. sve zemlje EU moraju nabaviti opremu praćenje pametnih tahografa stalnim daljinskim sistemima

Policajci u Italiji koriste opremu na daljinsko upravljanje na nešto drugačiji način u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Ovi sistemi će uskoro biti obavezni u celoj Evropskoj uniji.

    U većini evropskih zemalja, službe sprovode nasumične mobilne provere koristeći DSRC (Dedicated Short Range Communication) sisteme, koji su opremljeni za mobilne patrole. Italijanska policija je, međutim, trajno instalirala DSRC module na odabranim tačkama na putnoj mreži. Takav sistem za predizbor kamiona, koji upozorava policiju na nepravilnosti u zapisima pametnih tahografa, već je u funkciji na autoputu A1 kod Fjorencuole (deonica između Pjaćence i Parme u severnoj Italiji) i na A14 kod Riminija Jug, prenosi Italijanski transportni sajt uominietrasporti.it

    Sistemi za daljinski pregled tahografa takođe će se pojaviti na italijanskoj liniji A1 koja povezuje Milano i Napulj u blizini Kazalea i na A4 između Milana i Breše.

    Sistem koji italijanske službe koriste kao deo pilot projekta pod nazivom Falco je DSRC RTM Visual. Omogućava da se navodne anomalije u novoj generaciji tahografa identifikuju na daljinu. Softver zatim traži anomalije u vremenu vožnje i odmora i manipulaciji uređajem za snimanje tokom daljih provera. Oprema, tehnički poznata kao „pred-selektor“, optimizuje rad patrole. To je zato što policijski službenici zaustavljaju samo ona vozila u kojima je sistem uočio nepravilnosti.

    Provere daljinskih tahografa širom EU

    Vredi napomenuti da će sve zemlje EU uskoro morati da uvedu daljinske provere tahografa. Do 19. avgusta 2024. sve saobraćajne inspekcije u EU moraju da nabave opremu za daljinsko preuzimanje RTM parametara preko DSRC-a.

    Pametni tahografi druge generacije omogućavaju preuzimanje 25 RTM parametara, umesto 19 kao kod pametnih tahografa prve generacije. Pored grešaka koje sugerišu manipulaciju, novi uređaji će preuzimati informacije iz DSRC sistema kao što je da li vozač trenutno prekoračuje vreme vožnje: neprekidno, dnevno, nedeljno ili čak dvonedeljno. Kao rezultat toga, stopa otkrivanja prekršaja biće mnogo veća na putevima širom Unije.

    Podsećanja radi, prema članu 9(4) Uredbe (EU) br. 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta o tahografima koji se koriste u drumskom saobraćaju, samo podaci neophodni za ciljane provere na putu vozila čijim je tahografom manipulisano ili zloupotrebljena može se preneti na daljinu. Za pametne tahografe prve generacije, ovo se odnosi na ukupno 19 parametara.

Parametri koji se odnose na određene zabeležene događaje ili podatke:

Poslednji pokušaj povrede bezbednosti,
Najduži prekid napajanja,
Greška senzora,
Greška u podacima o brzini ili ruti,
Konflikt podataka u vezi sa kretanjem vozila,
Vožnja bez važeće kartice,
Ubacivanje kartice tokom vožnje,
Podaci o prilagođavanju vremena,
Podaci o kalibraciji (uključujući datume poslednje dve kalibracije),
Registarski broj vozila,
Brzina zabeležena tahografom.

Nova verzija inteligentnog tahografa dodatno pruža informacije o:

Vreme poslednje potvrđene pozicije vozila,
Neprekidno vreme vožnje,
Najduže dnevno vreme vožnje u tekućem i prethodnom periodu,
Najduže dnevno vreme vožnje u tekućoj nedelji,
Nedeljno vreme vožnje,
Dvonedeljno vreme vožnje.

izvor: TransInfo