Mreža servisera

Formiraćemo mrežu servisera, kako bismo pokrili celu teritoriju naše zemlje za hitne intervencije na terenu, kao i da uspostavimo saradnju sa timovima servisera koji te usluge mogu da pruže u inostranstvu.