Saradnja

Interese naših članova ćemo zastupati iskreno i otvoreno: saradnjom sa advokatskim kancelarijama, osiguravajućim kućama i agencijama koje se bave transportnom delatnošću i tako omogućiti našim članovima da ostvare i zaštite svoja prava.