Evropska komisija pojašnjava pravilo o “obaveznom povratku kamiona” paketa mobilnosti

Evropska komisija je razjasnila pravila o “obaveznom vraćanju kamiona” u paketu mobilnosti EU, piše špansko udruženje za transport Fenadismer. Pojašnjenje uključuje objašnjenje kada sat počinje da otkucava, gde tačno kamioni moraju da se vrate i kako prevoznici mogu da dokažu da su poštovali pravilo.

Pravilo „povratka kamiona“, koje je deo Paketa mobilnosti, prihvaćeno je u avgustu 2020. i stupilo je na snagu 21. februara 2022. Prema uredbi, teretni teretni kamion koji se koristi za međunarodni transport mora da se vrati u operativnu bazu transportne kompanije u zemlja u kojoj je registrovan kamion svakih 8 nedelja.

Preduzeće će „organizovati delatnost svog voznog parka na način da obezbedi da se vozila koja su na raspolaganju preduzeću i koja se koriste u međunarodnom prevozu vrate u jedan od operativnih centara u toj državi članici najmanje u roku od osam nedelja nakon odlaska. it”, glasi član 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

EK je odgovorila na neka od mnogih pitanja koja su postavili prevoznici o praktičnoj primeni zakona, kaže Fenadismer.

Koja vozila moraju da se vrate u svoju matičnu bazu?
Sva drumska transportna vozila iznad 2,5 tone (ona za koja je potrebna licenca). Izuzeta su vozila za nekomercijalni prevoz putnika i vozila koja ne mogu da pređu 40 km/h.

Gde će se kamioni vratiti?
Mesto u koje se teretni kamion mora vraćati svakih osam nedelja je u jedan od operativnih centara kompanije u državi u kojoj je osnovana, što je država u kojoj je kompanija osnovana čak i ako menadžer transporta dolazi iz druge zemlje.

Kako se računa vreme od osam nedelja?
Period od osam nedelja počinje u 00:00 na dan nakon što kamion napusti svoju zemlju (na primer, ako krene u nedelju, 29. maja u 16:00, početak izračunavanja osam nedelja je u 00: 00 časova u ponedeljak, 30. maja).

Osmonedeljni period se završava u ponoć istog dana osme sledeće nedelje. Kamion mora da se vrati u svoj centar pre 23:59. na dan kada se završava osmonedeljni obračun.

Na primer, ako vozilo napusti svoju državu osnivanja 29. maja, početak obračuna je u ponedeljak, 30. maja u 00:00, tako da mora da se vrati u svoje stanje pre 23:59. u utorak, 26. jula.

Praznici i vikendi (sa subotom i nedeljom) se ne računaju kao dan povratka, odnosno ako povratak odgovara suboti 4. juna (jer se tada završava osam nedelja), povratak mora biti najkasnije do 11. :59 popodne u ponedeljak, 5. juna.

Koliko dugo će kamion ostati u stanju uspostavljanja?
Nova uredba ne precizira koliko dugo teretni kamion mora da ostane u svom uspostavljenom stanju nakon povratka od osam nedelja.

Kako kompanija može dokazati povratak kamiona?
Kompanije su dužne da dokažu da su poštovale obavezu vraćanja kamiona svakih osam nedelja u operativni centar u državi u kojoj se nalaze u slučaju inspekcije.

Tahografski zapisi, tovarni listovi ili evidencija radnih sati vozača mogu poslužiti kao dokaz da je ova obaveza ispunjena.

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd