Italija – Mešovita komisija

Za 6. i 7. jul 2022. godine u Beogradu je zakazan sastanak Mešovite komisije za međunarodni drumski prevoz putnika i stvari između delegacija Republike Srbije i Republike Italije.

Savez transportera i logističara će imati svog predstavnika na ovom sastanku.

U vezi sa tim, a u cilju što bolje pripreme navedenog sastanka, molimo vas da nam do utorka 17. maja 2022. godine dostavite (na ovu elektronsku adresu) informacije, probleme i predloge u vezi obavljanja drumskog prevoza između Republike Srbije i Republike Italije.

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd