Obaveštenje o novom Uputstvu za korišćenje multilateralne kvote CEMT dozvola

Međunarodni transportni forum u čijem sastavu se nalazi Radna grupa za transport koja je nadležna da uređuje oblast multilateralnih CEMT dozvola, donela je novo Uputstvo zakorišćenje CEMT multilateralne kvote koje je stupilo na snagu 1. januara 2022. godine.

U cilju što lakšeg korišćenja od strane zainteresovanih domaćih prevoznika, Privredna komora Srbije je prevela ovaj dokument i objavila ga na sledećoj internet stranici:

https://api.pks.rs/storage/assets/CEMT%20uputstvo.pdf

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd