ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОТАЦИОНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИЛИ СКУП ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ОБРАСЦИМА ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОВИХ УСЛОВА

Поштовани,

 У прилогу вам достављамо:

  • ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИЛИ СКУП ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ОБРАСЦИМА ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОВИХ УСЛОВА

 који je објављен у „Службеном гласнику РС“, број 51/2022.

 S poštovanjem,

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/8104452

Bulevar Mihajla Pupina 147, Novi Beograd