NOVO! – PUT – Platforma za Upravlajnje Transportom

P U T

Platforma za Upravljanje Transportom

Vreme je jedini nenadoknadivi resurs u poslovanju, a vreme je novac.

Slobodno vreme i novac unapređuju

kvalitet života svakog pojedinca  i njegove porodice.

Upravljajući voznim parkom svakog trenutka se susrećete sa nepredviđenim situacijama, dodatnim troškovima i raznim problemima.

Centar bezbednosti i Devellop su napravili PUT – Platformu za upravljanje transportom, koja Vam može na pravi način olakšati upravljanje voznim parkom i doprineti bržem i efikasnijem rešavanju redovnih i novonastalih problema i zadataka i omogućiti velike uštede vremena i troškova poslovanja.

Neophodno je napomenuti, da je platforma plod isključivo domaćeg spoja znanja i višedecenijskog iskustva stručnjaka u domenu saobraćaja, upravljanja i informacionih tehnologija. U Evropi i svetu postoji još samo nekoliko rešenja na ovako visokom nivou primene u praksi.

E-fakture i bezbednost podataka:

–          PUT omogućava (uz uvažavanje podataka o turama, kilometraži, troškovima, radnim nalozima, dnevnicama…) direktnu izradu standardnih i E-faktura, njihovo arhiviranje za domaće i inostrane fakture i direktan prenos u softver (bez prekucavanja) određenog knjigovođe ili knjigovodstvene službe u samoj firmi.

–          Posedujemo i primenjujemo sve neophodne sertifikate i procedure kada je bezbednosti čuvanja podataka u pitanju, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Nalozi:

–          Osnovna novost i pojednostavljenje koju donosi ova platforma, a dobijeni kao skup iskustava svih koji su učestvovali u izradi se sastoji se u izradi raznih Naloga za svaki prevoz. Naime na osnovu svih ulaznih podataka koji su dalje navedeni, unose se podaci i o: dnevnicama, troškovima, dozvolama…

–          Kreiraju se dokumenta: Radni nalog, Faktura i Rekapitulacija.

–          Omogućena je unakrsna pretraga i analiza: dnevnica, troškova, dozvola, radnih naloga, faktura…

Unošenje i analiza podataka:

–          Za firme koje nemaju odgovarajuće resurse i zaposlene moguće je dogovoriti sa Centrom bezbednosti fizičko unošenje dela ili svih podataka u PUT-u, kao i izrada svih vrsta naloga.

–          Jedna od opcija je i izrada dogovorenih dnevnih i periodičnih izveštaja korisnih i neophodnih za odlučivanje i upravljanje voznim parkom.

Mobilna aplikacija za vozače:

–          Razvijena je opciona mobilna aplikacija za vozače u kojoj na vrlo jednostavan način vozač unosi svoju trenutnu aktivnost, vrstu i iznos troška, koji se istog trenutka prenose u PUT.

Evidencije o vozačima i ostalim radnicima:

–          Lični podaci i datumi izdavanja i važenja vozačke dokumentacije: JMBG, mesto i datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, ugovor o radu, vozačka dozvola, tahografska kartica, CPC (KOD95) kartica, polisa osiguranja, zdravstveni pregled, radno vreme…

–          Evidencija o ostalim zaposlenima

Evidencija o vozilima i prikolicama:

–          Osnovni podaci o vozilu: saobraćajna dozvola, tip, boja, godište, euronorma, gorivo, broj šasije i motora, nosivost, tovarni prostor, kilometraža, garaža, garažni broj, broj sedišta…

–          Ostali podaci o vozilu: vozač, opis, registracija, tehnički pregled, polisa osiguranja, „bela” potvrda, PP apparat, servisi i rezervni delovi, ostala oprema…

Praćenje i analize:

–          GPS praćenje u realnom vremenu, zoniranje kretanja, komandna tabla, istorijat kretanja,

–          Rutiranje i poređenje ruta.

–          Komandna tabla i dispečerski centar omogućava u svakom trenutku informaciju o tome šta trenutno flota, vozilo i vozač rade, kao i finansijske pokazatelje poslovanja.

–          Praćenje podataka o floti: ukupna kilometraža, zadržavanja, grupe vozila,

–          Praćenje podataka o pojedinačnim vozačima i vozilima: vožnje, zadužene dozvole, zadužena oprema, kilometraža, neslaganje sa radnim nalozima, brzina kretanja, prekršaji, radni sati, dnevnice, sipanje i potrošnja goriva, napuštanje lokacije, vožnja bez prijave, servisi, rezervni delovi …

–          Lista obaveštenja putem platforme, maila i SMS-a, na 30, 10 i 1 dan pred istek dokumenta, dozvole, sertifikata…

–          Uporedni izveštaji o: utovarima, rutama i kilometrima, iznosu troškova i faktura, fakturama, fakturama i rutama po klijentu, fakturama po zemljama, platama, servisima po vozilu, kilometrima i gorivu po vozaču i vozilu, opremi…

Daljinska evidencija radnih vremena posada vozila i tahografa:

–          Uz pomoć mobilne aplikacije omogućeno je direktno očitavanje sa tahografske kartice vozača i slanje podataka u realnom vremenu na PUT.

–          Na osnovu tako pribavljenih podataka izrađuje se evidencija radnih vremena posada vozila prema važećem zakonu.

Klijenti i podaci o firmi:

–          Uz izradu faktura se automatski formira spisak klijenata koji se kasnije koristi automatski bez potrebe da se ponovo ukucava.

–          Omogućen je unos i promena podataka i zaštitnog znaka o matičnoj firmi, koji se koriste u izradi izlazne dokumentacije.

Test period i cene:

–          U skladu sa dimenzijama Vaše firme u situaciji smo da odobrimo besplatan test period u trajanju od 30 – 60 dana.

Pozivamo Vas da se po svojoj slobodi javite i postavite sva pitanja o Autotrack PUT-u – novoj, inovativnoj, konkurentnoj i domaćoj a svetskoj softverskoj Platformi za upravljanje transportom (PUT).

Kako za transportnu privredu nema boljeg načina da digitalno transformiše svoje poslovanje od nabavke PUT-a i time uštedi ogromno vreme i novac, a sebi obezbedi preduslove za dalji rast i razvoj.  Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da u tome može konsultantski i finansijski pomoći Centar za digitalnu transformaciju sa kojima smo u kontaktu. Molimo Vas da nam se i ovim povodom obavite za relevantne informacije.

NEKE OD NAŠIH REFERENCI                                                                                                      

Sistem za upravljanje javnim prevozom putnika

u gradu Beogradu (oko 2.000 vozila):

•                     GSP Beograd

•                     Lasta

•                     Beovoz

•                     Beobus

•                     GPA

•                     Presto

•                     Autokodeks

•                     Lui travel

•                     Transprodukt

•                     Gras Sarajevo

Mobilni operateri

•                     Telekom Srbije

•                     M-tel CG

Međunarodni transport

•                     Srboexport

•                     Matešić transport

•                     Konvoj transport

•                     Nim Šped

•                     Transport Browell

•                     Smiljanić Transport

•                     Mandić Derventa

•                     Petrić Transport

•                     Trgokomerc

•                     Niz Fenix

Unutrašnji transport

•                     Beslać Trans

•                     Solaris

•                     Petrohemija

•                     Cvetković d.o.o

•                     Sekulić transport

•                     TUP Euromont

•                     SMS Šped

•                     Partner MB

Osiguravajuće kuće

•                     Uniqa Osiguranje

•                     Wiener Stadtiche

Banke

•                     Banka Poštanska Štedionica

•                     Komercijalna banka

Televizijske kuće

•                     RTV Pink

Distribucija robe široke potrošnje i drugi komercijalni sektor

•                     Nectar

•                     IMLEK

•                     Mlekara Šabac

•                     Metro Cash & Carry

•                     Woby house

•                     SCB d.o.o

•                     Bomax

•                     Beorol

•                     Voda Vrnjci

•                     Vino Župa

•                     Tehnomanija

•                     Roaming Electronics

•                     Goodwill Pharma

•                     Roma Company

•                     Vimport

•                     Ellis Enterprises East doo

•                     Inberg

Građevinska i druga operativa

•                     Intergradnja Coop

•                     Kodar Inženjering

•                     Radun Inženjering

•                     Jugoinspekt Novi Sad

•                     Elektromontaža

•                     Roaming networks

•                     Energotehnika Južna Bačka

•                     Cemprom

•                     Alex Inženjering

Međunarodne organizacije

•                     Visoki komesarijat za izbeglice

•                     GIZ

Državne institucije i komunalna preduzeća

•                     JKP Vodovod i kanalizacija

•                     Institut za transfuziju krvi

•                     MUP Republike Srbije

•                     Privredna komora Srbije

•                     Aerodrom Nikola Tesla

•                     Jugoinspekt Beograd

•                     Opština Voždovac

Svako dobro!