Obaveštenje o početku primene NCTS faze 5 u RS

Наиме, од 28. јануара 2024. године почиње примена НЦТС система фазе 5 у Републици Србији.

Очекује се да ће транзитни систем бити повремено недоступан у периоду од 27. јануара 2024. године од 21:00 часа до 28. јануара 2024. године до 16:00 часова.

Такође, очекује се отежан и успорен прекогранични промет на граничним испоставама Републике Србије до стабилизације нове апликације, у периоду после 16 часова, 28. јануара 2024. године.

С обзиром на напред наведено, УЦ  моли све учеснике у царинском поступку да своје пословне активности прилагоде новонасталим околностима.

Више детаља доступно је на интернет презентацији Управе царина Републике Србије на следећем линку:

https://www.carina.rs/upload/media/2024/1/18/58651/Obavestenje_o_pocetku_primene_NCTSp5.pdf