Članovi STIL-a kod NIS-a ostvaruju popust do 11,05 dinara po litru – 20.1.2024.

Tradicionalno, NIS čini sve napore da svojim partnerima bude pouzdan snabdevač i da uz vrhunski kvalitet naftnih derivata i usluga, cenovni uslovi uvek budu tržišno konkurentni.

Obaveštavamo vas da će se zaključno sa 30.1.2024. godine primenjivati dodatna pogodnost u formi korekcije osnovne veleprodajne cene. Iznos korekcije će se utvrđivati prilikom svake promene veleprodajne cene i njena vrednost može biti nula ili negativna, tj. korigovana osnovna veleprodajna cena može biti jednaka objavljenoj na sajtu ili niža.

Cene sa uračunatim popustom Evro dizel goriva kod NIS-a od 20.1.2024. za članove Saveza transportera i logističara.
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanje
186,51184,95