NIS – Ponuda za prevoznike i clanove STIL-a

Obaveštavamo Vas da je članovima Saveza transportera i logističara, bez obzira na globalnu situaciju, neprekidno omogućeno potpisivanje Ugovora o snabdevanju dizelom, benzinom i auto gasom u Srbiji,  Rumuniji, Bugarskoj i celoj Bosni i Hercegovini, kod zavisnih društava Naftne industrije Srbije putem GAZPROM kartica.

Za sve članove Saveza, bez obzira na preuzete mesečne količine Važe iste cene uz direktno pregovaranje i potpisivanje Ugovora sa NIS-om o ostalim uslovima saradnje.

Za informacije u vezi ostvarivanja prava na refakciju akcize nam se možete obratiti.

Za članove STIL-a postoji mogućnost ugovaranja o snabdevanju i za G-Drive dizel gorivo, Motorni benzin i Tečni naftni gas, pozovite pitajte