VAŽNO! – Ulazni podaci Godišnjeg plana raspodele za 2023. godinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo Ulazne podatke Godišnjeg plana raspodele stranih dozvola za međunarodni transport domaćim prevoznicima za 2023. godinu.

Sa sadržajem ovog dokumenta i konkretnim podacima se možete upoznati uz pomoć link-a:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/godishnji-plan-raspodele-za-2023-godinu

Zahtev sa pripadajućom taksom, za izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama, odnosno zahtev za izveštajem o preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama prevoznik može podneti zajedno sa elektronskim medijem (USB memorija ili kompakt disk) na koji će biti snimljeni zahtevani izveštaji najkasnije do utorka, 6.12.2022. godine.

Prevoznik može podneti primedbe na podatke iz objavljenih izveštaja, odnosno izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama i preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama, do srede, 7.12.2022. godine u pisanoj formi.