Objavljena je Aprilska revizija GP raspodele za 2023. godinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdilo Aprilsku reviziju godišnjeg plana raspodele stranih dozvola domaćim prevoznicima za 2023. godinu.

Uvid u pojedinačne planove, bodovane komplete sa važećim sertifikatima na dan 5.4.2023. godine i Opšti deo godišnjeg plana nakon aprilske revizije možete ostvariti uz pomoć link-a:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/godishnji-plan-raspodele-za-2023-godinu