CENOVNIK PREVOZA I ZBIRKA PROPISA U TERETNOM TRANSPORTU

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je “Centar bezbednosti” pripremio za štampu, svakom prevozniku i korisniku vozila za sopstvene potrebe, već duže vreme, dva neophodna priručnika, i to:

1)  CENOVNIK TRANSPORTA ROBE – Transportni priručnik 1

Zahvaljujući dugogodišnjoj potrazi od strane prevoznika za ovakvim izdanjem, priručnik je na stručan, koncizan i koristan način i uz uvažavanje iskustava prevoznika pripremljen za štampu.

Osim vlasnika i upravljačkih struktura u transportnim firmama, korist od ovog izdanja će svakako imati i rukovodioci voznog parka, logističari, firme koje imaju vozila za sosptvene potrebe, kao i sudski veštaci i advokati.

Priručnik sadrži preporučene cene prevoza u domaćem i međunarodnom saobraćaju uzimajući u obzir sve ulazne troškove, plate, dnevnice, putarine, održavanje, amortizaciju, čekanje… kao i, prilikom formiranja cena, realno stanje na tržištu transporta stvari. Cene su date za vozila po težinskim kategorijama vozila (do 3,5t, 5t, 7,5t, 10t, 15t, 22t, 25t), starosnoj strukturi vozila, vrstama tereta (cerade, hladnjače, cisterne, rasuti tereti, opasne materije, specijalni prevozi…)

Pored posebnih karakteristika prevoza u domaćem saobraćaju, uzete su u obzir i specifičnosti tržišta Otvorenog Balkana, Evropske unije, Rusije, Turske…

Za sve ove kategorije su date i preporučene cene za auto dan, što posebno koriste pravne službe transportnih firmi, sudski veštaci i advokati prilikom rešavanja problema u poslovanju.

Priručnik je urađen u luksuznom – tvrdom povezu, šiveni knjižni blok sa kapital trakom i jemstvenikom, odštampan na 80 gramskom belom papiru.

Cena ovako pripremljenog priručnika iznosi 1167,00 dinara sa uračunatim porezima.

Za svakih naručenih 5 knjiga, dobijate jednu besplatno. Plaćanje virmanskim putem za firme ili uplatnicom za fizičko lice.

ZBIRKA PROPISA U TERETNOM TRANSPORTU – Transportni priručnik 2

Potreba za ovom zbirkom propisa je nastala iz nemogućnosti da se na jednom mestu pronađu svi propisi, koji se tiču ove važne privredne oblasti. Smatramo da je i pored dostupnosti ovakvih sadržaja elektronskim putem, neophodno imati odštampani primerak u vidu priručnika, a po pristupačnoj ceni.

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz stvari domaćim prevoznicima je najnoviji i jako važan akt, koji je našao svoje mesto u ovom izdanju.

Mesto u ovoj Zbirci propisa su pronašli: Zakoni, Propisi, Uredbe, Uputstva i drugi dokumenti koji se odnose na drumski transport stvari, a iz delokruga rada su Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada, Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za bezbednost saobraćaja… i drugih državnih organa i lokalnih samouprava.

U propisima koji imaju značajne delove koji se ne odnose na drumski prevoz stvari, su izdvojeni samo bitni delovi i na taj način je olakšana pretraga članova i stavova bitnih za uspešan i zakonit rad transportnih firmi.

Priručnik je urađen u luksuznom – tvrdom povezu, šiveni knjižni blok sa kapital trakom i jemstvenikom, odštampano na 80 gramskom belom papiru, na preko 350 strana.

Cena ovako pripremljenog priručnika iznosi 1835,00 dinara sa uračunatim porezima.

Za svakih naručenih 5 knjiga, dobijate jednu besplatno. Plaćanje virmanskim putem za firme ili uplatnicom za fizičko lice.

Priručnike možete poručiti putem elektronske pošte: centarbezbednosti@gmail.com ili na telefon: 064/483 54 54.