NOVO! – Platforma za Upravljanje Transportom – PUT

Vreme je jedini nenadoknadivi resurs u poslovanju, a vreme je novac.

Slobodno vreme i novac unapređuju kvalitet života svakog pojedinca  i njegove porodice.

Obaveštavamo Vas da smo za članove STIL-a obezbedili popust za korišćenje nove, inovativne, kokurentne i domaće, a svetske, softverske Paltforme za Upravljanje Transportom (PUT).

Detaljnije informacije o PUT-u Vam dostavljamo u prilogu.

Bitni elementi Platforme za Upravljanje Transportom su:

– E-fakture i bezbednost podataka.

– Jednostavan rad i izrada radnih naloga, faktura, rekapitulacija, kao i unakrsne pretrage i analize.

– Uslužno unošenje i analiza podataka.

– Mobilna aplikacija za vozače.

– Evidencije o vozačima, vozilima i prikolicama.

– GPS praćenje i svakovrsna analiza podataka.

– Daljinska Evidencija radnih vremena posada vozila i tahografa.

– Baza klijenata.

– Test period.

– Učešće u finansiranju – bespovratno.

Skrećemo Vam pažnju na deo spiska dosadašnjih korisnika proizvoda i usluga Dvellop-a, koji Vam šaljemo u prilogu.