Cene kod NIS-a za članove STIL-a od 1.8. do 7.8.2023.

Tradicionalno, NIS čini sve napore da svojim partnerima bude pouzdan snabdevač i da uz vrhunski kvalitet naftnih derivata i usluga, cenovni uslovi uvek budu tržišno konkurentni.

Obaveštavamo vas da će se u periodu počev od 1.8.2023. godine, zaključno sa 7.8.2023. godine primenjivati dodatna pogodnost u formi korekcije osnovne veleprodajne cene. Iznos korekcije će se utvrđivati na nedeljnom nivou (ponedeljkom) i njena vrednost može biti nula ili negativna, tj. korigovana osnovna veleprodajna cena može biti jednaka objavljenoj na sajtu ili niža.

Informacija o iznosu korekcije će Vam biti dostavljana svakog ponedeljka do kraja radnog dana i utvrđena korekcija će se primenjivati od utorka u 00.00h do narednog ponedeljka do 24.00.

Od utorka 1.8.2023. zaključno sa ponedeljkom 7.8.2023.godine, primenjivaće se umanjena za 6,16 rsd/lit sa PDV-om.Ukoliko želite da zaključite sa NIS a.d. Novi Sad aneks Ugovora koji bi regulisao dodatne pogodnosti, molimo vas da o tome obavestite Vašeg saradnika u NIS-u.

Cene sa uračunatim novim popustom Evro dizel goriva kod NIS-a od 25.7. do 31.7.2023. za članove Saveza transportera i logističara.
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanje
181,15179,59
Pravo na DODATNI RABAT u odnosu na gore navedene cene mogu ostvariti kupci koji imaju Ugovor sa Obavezujućim količinama u zavisnosti od poštovanja Ugovora po kvartalima i iznosi za:
 I kvartal – 1,33 dinara po litru bez PDV-a.
 II kvartal – 1,78 dinara po litru bez PDV-a.
 III kvartal – 2,22 dinara po litru bez PDV-a.
 IV kvartal – 2,67 dinara po litru bez PDV-a.

Sv kupci koji potpišu Ugovor sa obavezujućim količinama na kraju ugovornog perioda dobijaju 1,00 dinara dodatnog rabata.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na ovu e-mail adresu ili telefon.

S poštovanjem,

Nenad Jerosimić, sekretar Saveza
064/8104452