Mešovita komisija sa Kraljevinom Švedskom

Obaveštavamo vas da je za 19. septembar 2023. godine u Beogradu zakazan sastanak Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj između Republike Srbije i Kraljevine Švedske.

Savez transportera i logističara će i na ovoj komisij imati svog predstavnika, koji će zastupati interese svojih članova, svih prevoznika i celokupne transportne privrede.

U vezi sa tim, a u cilju što bolje pripreme navedenog sastanka, molimo vas da nam do 8. avgusta 2023. godine dostavite informacije, probleme i predloge u vezi obavljanja drumskog prevoza između Republike Srbije i Kraljevine Švedske.