Zakoni o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakon o izmenama dopunama Zakona o strancima, objavljeni su u “Sluzbenom glasniku RS“, br 62/2023 od 27. jula 2023. godine i stupili su na snagu 4. avgusta 2023. godine, a određene odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2024.

Usled svetskih dešavanja i manjka potencijalnih radnika na domaćem tržištu rada u poslednje vreme, beležimo tendenciju sve većeg angažovanja stranih državljana na poslovima u Republici Srbiji, smatramo za shodno da Vam skrenemo pažnju na ova dva propisa, za koje Vam dostavljamo linkove:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/634-23.pdf

http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/13_saziv/630-23%20-%20Lat..pdf