VAŽNO! – Članovi STIL-a kod NIS-a ostvaruju popust od 11,49 do 18,22 dinara po litru

Tradicionalno, NIS čini sve napore da svojim partnerima bude pouzdan snabdevač i da uz vrhunski kvalitet naftnih derivata i usluga, cenovni uslovi uvek budu tržišno konkurentni.

Obaveštavamo vas da će se zaključno sa 30.9.2023. godine primenjivati dodatna pogodnost u formi korekcije osnovne veleprodajne cene. Iznos korekcije će se utvrđivati prilikom svake promene veleprodajne cene i njena vrednost može biti nula ili negativna, tj. korigovana osnovna veleprodajna cena može biti jednaka objavljenoj na sajtu ili niža.

Od 1.9.2023. primenjivaće se umanjena za 5,30 rsd/lit sa PDV-om.Ukoliko želite da zaključite sa NIS a.d. Novi Sad aneks Ugovora koji bi regulisao dodatne pogodnosti, molimo vas da o tome obavestite Vašeg saradnika u NIS-u.

Cene sa uračunatim novim popustom Evro dizel goriva kod NIS-a od 1.9.2023. za članove Saveza transportera i logističara.
Odloženo plaćanjeAvansno plaćanje
192,51190,95
Pravo na DODATNI RABAT u odnosu na gore navedene cene mogu ostvariti kupci koji imaju Ugovor sa Obavezujućim količinama u zavisnosti od poštovanja Ugovora po kvartalima i iznosi za:
 I kvartal – 1,33 dinara po litru bez PDV-a.
 II kvartal – 1,78 dinara po litru bez PDV-a.
 III kvartal – 2,22 dinara po litru bez PDV-a.
 IV kvartal – 2,67 dinara po litru bez PDV-a.

Sv kupci koji potpišu Ugovor sa obavezujućim količinama na kraju ugovornog perioda dobijaju 1,00 dinara dodatnog rabata.