POPUST UZ EVRO I EKTO DIZEL PO ISTOJ CENI za članove STIL-a kod LUKOIL-a od 13 do 17,06 dinara od 1.9.2023.

ПРОДАЈА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА

Цене за преузимање горива на мрежи бензинских станица „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ путем корпоративних картица које ће важити од 1.9.2023. до наредне промене са урачунатим основним и стимулативним рабатима на потенцијал потрошње без урачунатог стимулативног рабата на кумулативни месечни потенцијал потрошње савеза су како следи:

Купци са потрошњом 0-5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл187,44189,00
EKTO дизeл187,44189,00

Купци са потрошњом преко 5.000 литара на месечном нивоу:

ПрoизвoдЦена сa ПДВ-oм у режиму aвaнснoг плaћaњa (дин/лит)Цена сa ПДВ-oм у режиму фактурисања и плаћања 15/15, 15/30, 15/45, 30/30 дaнa (дин/лит)
Eврo дизeл186,94188,50
EKTO дизeл186,94188,50

Напомена 1Цене укључују стимулативни рабат на потенцијал потрошње који подразумева да Купац у току месеца преузме минимум 80% количине дефинисане као просечна потенцијална месечна потрошња

Напомена 2: Стимулативни рабат на кумулативни месечни потенцијал потрошње СТИЛ-а.

Напомена 3: Цена осталих деривата (бензини и ТНГ) се обрачунава према важећој малопродајној цени уз одобравање додељеног динарског попуста за чланове удружења