Zatvaranje graničnog prelaza Ivangorod (RUS-EST) radi održavanja, od 1. februara 2024. godine

Na internet prezentaciji IRU objavljena je informacija u vezi sa graničnim prelazom između Ruske Federacije I Estonije koju vam dostavljamo u nastavku (nezvanični prevod na srpski i originalni tekst na engleskom jeziku).

O stanju na terenu, imajući u vidu da se situacija stalno menja, ne možemo da garantujemo.

Rusija/Estonija: Zatvaranje graničnog prelaza Ivangorod radi održavanja, od 1. februara 2024. godine.

Zbog održavanja i modernizacije, Rusija će zatvoriti granični prelaz Ivangorod (Narva s estonske strane) počev od 1. februara 2024. godine. Stoga, neće biti dostupan za transport tereta.

Transportni operatori mogu i dalje koristiti druga dva granična prelaza otvorena za teretni transport i TIR, a to su Koidula (EST) – Kunichina Gora (RUS) i Luhamaa (EST) – Shumilkino (RUS).

Izvor: Vlada Ruske Federacije

ORIGINAL

Russia/Estonia: Closure of Ivangorod border crossing point for maintenance, from 1 February 2024

Due to maintenance and modernisation, Russia will close its border crossing point Ivangorod (Narva on the Estonian side), starting from 1 February 2024. Therefore, it will not be available for freight transport.

Transport operators can continue to use other two border crossings open for freight transport and TIR, notably Koidula (EST) – Kunichina Gora (RUS) and Luhamaa (EST) – Shumilkino (RUS).

Source: The Government of the Russian Federation