IRU Informacija o granici Rusija-Belorusija

Na internet prezentaciji IRU objavljena je informacija u vezi sa graničnim prelazima između Belorusije I Ruske Federacije koje vam dostavljamo u nastavku (nezvanični prevod na srpski i originalni tekst na engleskom jeziku).

O stanju na terenu, imajući u vidu da se situacija stalno menja, ne možemo da garantujemo.

Na osnovu informacija dobijenih telefonski od regionalnih kancelarija ruske Granične službe u Smolensku i Briansku, strani vozači komercijalnih vozila, odnosno oni koji nemaju ni ruske ni beloruske pasoše, više ne mogu prelaziti belorusko-rusku granicu (u oba smera). Prema međunarodnim normama i nacionalnom zakonodavstvu Ruske Federacije, trebali bi ulaziti i izlaziti iz Rusije putem bilateralnih/multilateralnih graničnih prelaza otvorenih za međunarodna kretanja. Inače, to će biti tretirano kao kršenje utvrđenog postupka prelaska državne granice Ruske Federacije.

Gorenavedeni zahtev odnosi se kako na putovanja sa teretom, tako i na prazne vožnje.

Izvor: IRU

ORIGINAL:

Based on the information received by phone from the Russian Border Service regional offices in Smolensk and Bryansk, foreign drivers of commercial transport , i.e. holding neither Russian nor Belarusian passports, can no longer cross the Belarusian-Russian border (in both directions). In accordance with international norms and the national legislation of the Russian Federation, they should enter and exit Russia via bilateral/multilateral border crossing points open for international movements. Otherwise, it will be treated as a violation of the established procedure for crossing the state border of the Russian Federation.

The above requirement is applicable to both loaded and empty trips.

Source: IRU