Vreme je za povraćaj (Refakciju) dela akcize na plaćeno dizel gorivo

Završni račun je predat, vreme je da se posvetite svojim pravom na refakciju.

Da li koristite Vaše pravo na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo?

Da li znate da ovo pravo možete ostvariti i do pet godina unazad (od 1.1.2019.)?

Saradnjom sa nama možete ostvariti Vaša prava!

U saradnji sa Vama ćemo prikupiti dokumentaciju, obraditi je na stručan, pouzdan i bezbedan način, obezbediti potrebnu dokumentaciju iz Ministarstva finansija i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izraditi potrebne zahteve, tabele i obrasce i predati na propisani način, zatim ispratiti tok rešavanja i doći do rešenja.

– Posetićemo Poresku upravu u Vašem mestu, kako bi definisali lokalne specifičnosti i omogućili brži i efikasniji put do rešenja.

– Svoje usluge naplaćujemo tek po dobijanju pozitivnog Rešenja od Poreske uprave.

Deo osnovne dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize je:

1.  Licenca ili Privremeno rešenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog i/ili domaćeg javnog prevoza.

2.  Izvodi iz licence po vozilima važeće periodima za koje se traži refakcija.

3.  Računi (pojedinačni i zbirni) i fisklani računi o nabavljenim količinama goriva u periodu za koji se podnosi zahtev.

4.  Otpremni dokument, CMR, Izlazni racun, kao dokaz o potrošnji goriva.

5. Izvodi, kao dokaz o plaćenom gorivu….