LUKOIL – Za članove STIL-a popust od 13,50 do 21,80 dinara po litru – 8.6.2024.

Достављамо Вам цене, за наше чланове, за преузимање горива на мрежи бензинских станица „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ путем корпоративних картица које важе од 8.6.2024. до наредне промене.

Напомињемо да се на ове цене остварују и додатни, не мали, попуст који се односи на потенцијал потрошње свих чланова СТИЛ-а, позовите нас за прецизније информације о висини додатног попуста. Рачунајући овај попуст, који се обрачунава уз књижно одобрење на крају месеца, остварујемо још боље цене у односу на тржишну конкуренцију.

Цене без урачунатог стимулативног рабата на кумулативни месечни потенцијал потрошње СТИЛ-а су:

LUKOIL SRBIJA, cene na dan 8.6.24.
Evro i EKTO dizel
Cena Evro dizela
na BS
Cena EKTO dizela
na BS
cena za članove STIL-aPDVRefakcijaNetto cena
Do 5000 ltara mesečno
Avansno plaćanje199,00205,00183,7030,6215,19137,89
Odloženo plaćanje199,00205,00185,5030,9215,19139,39
 
Preko 5000 litara mesečno
Avansno plaćanje199,00205,00183,2030,5315,19137,48
Odloženo plaćanje199,00205,00185,0030,8315,19138,98